Get Adobe Flash player
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Program Committee

Chairmans:

  • Popkov Y.S., correspondent member of  RAS (ISA RAS, Russia), chairman
  • Poletaev V.A., dr. sc. (RSATU, Russia), co-chairman
  • Kozhina T.D. dr. sc. (RSATU, Russia), vice-chairman

The committee members:

  • Arlazarov V.L., correspondent member of RAS (ISA RAS, Russia)
  • Afanasev A.P., dr. sc. (ISA RAS, Russia)
  • Gryzlova T.P., dr. sc. (RSATU, Russia)
  • Livshic V.N., dr. sc. (ISA RAS, Russia)
  • Osipov G.S., dr. sc. (ISA RAS, Russia)
  • Petrovski A.B., dr. sc. (ISA RAS, Russia)
  • Sharov V.G., PhD (RSATU, Russia)