COMPUTING SYSTEMS
IMAGE PROCESSING METHODS
В.Н. Винтаев, М.Ю. Жиленев, C.И. Маторин, Н.Н. Ушакова, Н.В. Щербинина "Адаптивное восстановление резкости на цифровых космических изображениях"
APPLIED ASPECTS OF COMPUTER SCIENCE
ЭССЕ
В.Н. Винтаев, М.Ю. Жиленев, C.И. Маторин, Н.Н. Ушакова, Н.В. Щербинина "Адаптивное восстановление резкости на цифровых космических изображениях"

Аннотация.

Рассматривается новый метод восстановления подавленной резкости   цифрового космического изображения  на основе коррекции оператора восстановления пространственно-частотных спектров. С помощью предложенного метода существенно расширяется диапазон значений восстановленной резкости за счет реализации механизма снижения на изображениях апертуры функции рассеяния точки, являющейся остаточной и присущей современным методам ее подавления.

Ключевые слова:

цифровое космическое изображение, пространственно-частотный спектр, функция рассеяния точки, деконволюция, обобщенный градиентный оператор, функционал сравнения.

Стр. 33-43.

V.N. Vintaev, M.Yu. Zhilenev, S.I. Matorin, N.N.Ushakova, N.V. Shcherbinina

"Adaptive restore sharpness on digital space images"

A new method of restoring suppressed field of digital image space based on the correction operator recovery of spatial frequency spectra. With the proposed method significantly expands the range of values of field reduced through the implementation of the mechanism of decrease in the images of the aperture point spread function, which is a residual and inherent to modern methods of suppressing it.

Keywords: digital image space, spatial-frequency spectrum, point spread function, deconvolution, generalized gradient operator, functional comparison

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1.   Park S. C., Park M. K., Kang M. G. Super-resolution image reconstruction: A technical overview// IEEE Signal Processing Magazine. – 2003. – Vol. 20. – № 3. – R. 21-36.
2.   Rashchupkin A.V. Tekhnologii obrabotki videoinformatsii, obespechivayushchie kachestvo aerokosmicheskikh izobrazheniy//Polet, 2008. № 11. S. 42-48. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta, № 2, 2010.
3.   http://www.grc.com/ct/ctwhat.htm  «Subpikselnaya  obrabotka kak sposob povysheniya prostranstvennogo razresheniya v sistemakh distantsionnogo zondirovaniya». Selivanov A.S. // FGUP «Rossiyskiy nauchno- issledovatelskiy institut kosmicheskogo priborostroeniya» (FGUP «RNIIKP»), 2008.
4.   Robert Fergus, Barun Singh, Aaron Hertzmann, Sam T. Roweis, William T. Freeman.  Removing camera shake from a single photograph// Journal: ACM Transactions on Graphics - TOG , vol. 25, no. 3, pp. 787-794, 2006.
5.   Ushakova N.N. Korrektsiya tsifrovykh kosmicheskikh izobrazheniy na osnove verifitsiruyushchego modelirovaniya. – Diss. na soiskanie uchenoy stepeni kand. tekhn.nauk.- Belgorod, BGTU im. V.G. Shukhova, 2004, 255 s.
6.   Beyts  R.,  Mak-Donnel  M.  Vosstanovlenie  i  rekonstruktsiya izobrazheniy. – M.: Mir, 1989, 336 s.
7.  Vintaev V.N., Urazbakhtin A. I., Ushakova, N. N. The Criterion of Admissibility of the Required Resolution Degradation of Images Synthesized by Some Radio Systems. Telecommunications And Radio Engineering, Vol.64 '2005, BegellHouse, Inc., New York, 315-319 pages.
8.   Koltsov P.P. Empiricheskiy podkhod k otsenke   algoritmov vydeleniya granits//Zhurnal RAN «Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy», 2011. №2, s. 50-57.
9.    Bobkov  V.A.,  Ronshin  Yu.I.  Avtomaticheskoe  sopostavlenie liniy na kalibrovannykh izobrazheniyakh// Zhurnal RAN «Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy», 2010. №4,  s. 16-24.
10. Udod V.A. Optimalnaya po razreshayushchey sposobnosti lineynaya filtratsiya izobrazheniy. – Diss. na soiskanie  uchenoy  stepeni  doktora  tekhnicheskikh  nauk  po spets. 05.13.01 «Sistemnyy analiz, upravlenie i ob- rabotka informatsii (tekhnika)». – Tomskiy gosudarstvennyy universitet, 2002, 338 s.
11. Brychkov Yu.A., Prudnikov A.P. Integralnye preobrazovaniya obobshchennykh funktsiy. - M.: Nauka, 1977, 286 s.
12. Shovengerdt  R.A.  Distantsionnoe  zondirovanie.  Metody i modeli obrabotki izobrazheniy/ R.A. Shovengerdt. Moskva, «Tekhnosfera», 2010, 560 s.
13. Ostrikov V. N. Otsenka funktsii rasseyaniya tochki na proizvolnom  snimke  posredstvom  slepogo  vosstanovleniya//Sbornik  trudov  nauchno-tekhnicheskoy  konferentsii «Tekhnicheskoe zrenie v sistemakh upravleniya, 2011»,  Moskva,  Federalnoe  gosudarstvennoe  byudzhetnoe uchrezhdenie nauki Institut kosmicheskikh issledovaniy  Rossiyskoy  akademii  nauk  (IKI  RAN), 2012. - T.38,   ISSN 2075-6836, s. 16-21.
14. Kochanov A.A., Obukhov A.G., Prosovetskiy D.V. Metody vosstanovleniya izobrazheniy i raspoznavanie obrazov v  radioastronomii//Solnechno-zemnaya  fizika.  Vyp. 16. (2010), s. 154-161.
15. Zhilenev M.Yu., Vintaev V.N. Formula rascheta dvizheniya izobrazheniya  pri  orbitalnoy  semke  planet  optiko-elektronnoy apparaturoy//Telekommunikatsii (TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING)- M.:Nauka i tekhnologii, № 7, 2011, s.2-7.
16. Kuznetsov  P.K.,  Semavin  V.I.,  Solodukha  A.A.  Algoritm kompensatsii skorosti smaza izobrazheniya podstilayushchey poverkhnosti, poluchaemogo pri nablyudenii Zemli iz kosmosa.    //Vestnik    Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Vypusk 22. Seriya "Tekhnicheskie nauki", 2005, c. 150-157.
17. Blazhevich S.V., Vintaev V.N., Ushakova N.N. Sintez kosmicheskogo izobrazheniya s uluchshennoy razreshayushchey sposobnostyu na osnove subpikselnogo skanirovaniya//  Materialy sedmoy vserossiyskoy konferentsii «Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa», Tom 7 № 2, str. 9-13, 2010, izd. IKI RAN.
 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".