COMPUTING SYSTEMS AND NETWORKS
DATA PROCESSING AND ANALYSIS
A. A. Zatsarinnyy, Yu. S. Ionenkov Some Issues of Using Digital Twins in the Creation of Information Systems
INTELLIGENCE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
MATHEMATICAL MODELING
A. A. Zatsarinnyy, Yu. S. Ionenkov Some Issues of Using Digital Twins in the Creation of Information Systems
Abstract. 

The article is devoted to the use of digital twins in the creation of information systems. The definition of a digital double is given, the goals and objectives of creating digital doubles, their types, as well as the principles of creation are presented. The goals and objectives of creating digital twins, their types, as well as the principles of creation are presented. The application of digital twins at various stages of the life cycle of systems and the directions of their standardization are considered. It is noted that the use of digital doubles in the creation of domestic information systems is at an early stage. The proposals on the use of digital doubles in the creation of domestic information systems are formulated.

Keywords: 

digital twin; information system; targets; life cycle; standards of digital twins.

PP. 22-29.

DOI 10.14357/20718632220203
 
References

1. Zatsarinnyy, A. A., and Yu. S. Ionenkov. 2022. Nekotorye voprosy ocenki vnutrennego kachestva informacionnyh sistem [Some issues of internal quality assessment of information systems]. Sistemy i sredstva informatiki [Systems and Means of Informatics] 32 (1):63-72.
2. Zatsarinnyy, A. A., and Yu. S. Ionenkov. 2022. Nekotorye metodicheskie voprosy ocenki urovnya tekhnologicheskoj gotovnosti proektov informacionnyh sistem [Some methodological issues of assessing the level of technological readiness of information systems projects]. Sistemy i sredstva informatiki [Systems and Means of Informatics] 32 (3) – in press.
3. GOST R 57700.37-2021. 2021. Komp'yuternye modeli i modelirovanie. Cifrovye dvojniki izdelij. Obshchie polozheniya [Computer models and simulation. Digital twins of products. General provisions]. Moscow: Standartinform Publs. 15 p.
4. Grieves, M. 2014. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication; White Paper; Michael Grieves, LLC.
5. Cifrovoj dvojnik: koncepciya, urovni, svyaz' s Internetom veshchej i rol' chislennogo i sistemnogo modelirovaniya [Digital twin: concept, levels, connection to the Internet of Things and the role of numerical and system modeling]. Available at: https://sapr.ru/article/26079 (accessed March 15, 2022).
6. Cifrovye dvojniki – strategiya innovacionnogo proryva v OPK [A new paradigm. Digital twins - an innovative breakthrough strategy in the defense industry]. Available
at: https://dfnc.ru/arhiv-zhurnalov/2020-4-63/novayaparadigma-
tsifrovye-dvojniki-strategiya-innovatsionnogoproryva-
v-opk/ (accessed March 15, 2022).
7. Chto takoe cifrovoe predpriyatie i kak im stat'? [What is a
digital enterprise and how to become one?]. Available at:
https://www.tadviser.ru/index.php/ Статья: Цифровое пред-
приятие_Digital_Enterprise (accessed March 15, 2022).
8. Cifrovoj dvojnik [Digital twin]. Available at:
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровой_двойник_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO) (accessed March 15, 2022).
9. Antonov, S.V., A.A. Zatsarinnyy, A.V. Pechinkin, I.A. Sokolov, and S.Ya. Shorgin. 2003. Modeli funktsionirovaniya informatsionno-telekommunikatsionnykh system (podrazdel 3.3). Metodicheskoe rukovodstvo po ocenke kachestva funkcionirovaniya informacionnyh sistem (v kontekste standarta GOST RV 51987 «Informacionnaya tekhnologiya. Kompleks standartov na avtomatizirovannye sistemy. Trebovaniya i pokazateli kachestva funkcionirovaniya informacionnyh sistem. Obshchie polozheniya») [Models of functioning of information and telecommunication systems (subsection 3.3). Methodological guidelines for assessing the quality of the functioning of information systems (in the context of the standard GOST RV 51987 «Information technology. A set of standards for automated systems. Requirements and indicators of the quality of the functioning of information systems. General provisions»)]. Moscow: 3 TsNII MO RF. 352 p.
10. Starozhuk, E.A., and M.V. Yakovleva. 2020. Analiz osnovnyh riskov snizheniya effektivnosti deyatel'nosti promyshlennyh predpriyatij pri vnedrenii cifrovyh dvojnikov v avtomatizirovannuyu sistemu upravleniya zhiznennym ciklom produkcii [Analysis of the main risks of reducing the efficiency of industrial enterprises when introducing digital twins into an automated product lifecycle management system]. Voprosy innovacionnoj ekonomiki [Issues of innovative economy] 10(3): 1381-1392.
11. Prokhorov, A., and M. Lysachev. 2020. Cifrovoj dvojnik. Analiz, trendy, mirovoj opyt [Digital twin. Analysis, trends, world experience]. Moscow: Alliansprint. 401 p.
 

2024 / 02
2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".