COMPUTING SYSTEMS AND NETWORKS
INTELLIGENCE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
V. O. Sirotyuk Methods for Constructing and Analyzing an Ontological Model and a Master Database of a Digital Intellectual Property Fund
MATHEMATICAL MODELING
V. O. Sirotyuk Methods for Constructing and Analyzing an Ontological Model and a Master Database of a Digital Intellectual Property Fund
Abstract. 

The goals, objectives and principles of digital transformation of traditional intellectual property (IP) management systems, the requirements for the digital information fund of intellectual property (DIFIP), which plays a fundamental role in building a digital control body of the IP management system, and the features of building an ontological model of the subject area of the IP management system are considered. Methods for constructing and analyzing the ontological model and conceptual structure of the DIFIP subject area are proposed. Methods for constructing and analyzing the canonical structures of master databases (MDB) of patent and scientific and technical information DIFIP have been developed. Object-oriented methods of analysis and design are used to build an ontological model and canonical structure of the MDB.

Keywords: 

intellectual property management system, intellectual property digital information fund, patent information databases, scientific and technical information databases, data objects, subject area ontology model, master database, WIPO standards/

PP. 58-66.

DOI 10.14357/20718632220306
 
References

1. V.V. Kulba, V.O. Sirotyuk Formalizovannaya metodologiya povysheniya effektivnosti i kachestva patentnyh informacionnyh fondov i opyt ee ispolzovaniya pri formirovanii i razvitii evrazijskogo patentno-informacionnogo prostranstva. - M.:IPU RAN. Nauchnoe izdanie, 2019.- 236s. [Formalized methodology for improving the efficiency and quality of patent information funds and the experience of its use in the formation and development of the Eurasian patent information space-Moscow: ICS RAS. Scientific publication, 2019. – 236p.].
2. Kulba V.V., Sirotyuk, V.O. Formalizovannaya metodologiya obespecheniya polnoty patentnyh informacionnyh fondov. – Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnyh sistem MLSD-2018. Trudy 11-j Mezhdunarodnoj konferencii. Tom 3, s.127-138. [Formalized methodology for ensuring the completeness of patent information funds. - Management of the development of large-scale systems MLSD-2018.Proceedings of the 11th International Conference. Volume 3, p.127-138].
3. V.O. Sirotyuk Formalizovannye modeli i metody analiza i ocenki polnoty patentnyh informacionnyh fondov (na primere mezhdunarodnoj patentnoj organizacii) - zh. Problemy upravleniya, M.: IPU RAN, №6/2018, s.35-43. [Formalized models and methods for analyzing and evaluating the completeness of patent information funds (on the example of the international patent organization) - Moscow: Problems of control, №6/2018, p.35-43].
4. Lapshin V. A. Ontologii v kompyuternyh sistemah. - M.: Nauchnyj mir, 2010. - 222 s. [Ontologies in computer systems- Moscow: Scientific world, 2010. – 222p.].
5. Volohov V.M., Prohorov A.I., Amosova E.S. Ontologicheskaya model predmetnoj oblasti informacionnoj podderzhki innovacionnyh razrabotok institutov RAN. – Informacionnye resursy Rossii, 2011/3. – s.27-32. [Ontological model of the subject area of information support for innovative developments of institutes of the Russian Academy of Sciences. - Information resources of Russia, 2011/3. – p.27-32].
6. Intellektualnaya sobstvennost v terminah, ponyatiyah i opredeleniyah federalnogo zakonodatelstva: Slovar-spravochnik. – M.: izdanie Soveta Federacii, 2008. – 104s.[Intellectual property in terms, concepts and definitions of federal legislation: Dictionary-reference book. - Moscow: publication of the Federation Council, 2008. – 104p.].
7. Common European Research Information Format (CERIF): https://joinup.ec.europa.eu/collection/eu-semantic-interoperability-catalogue/solution/common-european-research-information-format/about.
8. H.F. Fayazov, V.O. Sirotyuk, A.V. Ovchinnikov, A.B. Burtcev Formirovanie i razvitie evrazijskogo patentno-informacionnogo prostranstva. M.: INIC «Patent», 2010, -
124 s. [Formation and development of the Eurasian patent information space. –Moscow: INIC «Patent», 2010, - 124p.].
9. Kulba V.V., Kovalevski S.S., Kosyachenko S.A., Sirotyuk V.O. Teoreticheskie osnovy proektirovaniya optimalnyh struktur raspredelennyh baz dannyh. Ser. «Informatizaciya Rossi i na poroge HHI veka». – M.: SINTEG, 1999. – 660 s. [Theoretical foundations for designing optimal structures for distributed databases -Moscow: SINTEG, 1999. – 660p.].
10. Materialy sajta Evrazijskoj patentnoj organizacii: www.eapo.org/ru [Materials of the website of the Eurasian Patent Organization: www.eapo.org/ru].
 
2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".