DATA PROCESSING AND ANALYSIS
V. M. Sobol On the Infology of Documentary Exchange
INTELLIGENCE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
MATHEMATICAL MODELING
MANAGEMENT AND DECISION MAKING
MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY
V. M. Sobol On the Infology of Documentary Exchange
Abstract. 

The article deals with the infological aspects of the specialized hardware-software communication complex, which is part of the automated system of documentary exchange. The generalized architecture of the hardware of the complex and the main elements of the structure of its functional software are given. The structure of a number of software components is formalized in the notations of extended Petri nets. The formal definition of switching and the description of the organization of the transmission of documentary messages are stated.

Keywords: 

telecommunication complex, documentary exchange, program structure, systems modeling, Petri networks.

PP. 3-17.

DOI 10.14357/20718632230201
 
References

1. Zatsarinnyy A.A., Korotaev V.B., Ivanov V.N., Ionenkov Y.S. 2016. Set obmena dannymi kak integriruyutchaya osnova perspektivnoy avtomatizirovannoy sistemy organov gosudarstvennogo upravleniya [Data transfer system as an integrated basis of the perspective automated system of public authorities] «KACHESTVO I ZHIZN». Spets. Vypusk [THE QUALITY and LIFE] no. 3(11) Spec. issue, pp. 16 – 18.
2. Sokolov I.А., Оganjan G.А. 2012. Etapy formirovaniya perspektivnoy arkhitektury АSU VS RF [Stages of formation of a forward-looking architecture of Process Control System of Rf Armed Forces] // Vooruzhenie Rossii na rubezhe vekov [Weapons at the turn of the century Russia]. Vol. 2. Moscow. pp. 20–31.
3. Korotaev V.B., Mashin V. P., Sobol V.M. 2021. Telekommunikatsionny kompleks obrabotki dokumentalnykh soobtcheny.[“Telecommunication complex for processing documentary messages”]// Promyshlennye ASU i kontrollery“ Nauchtexlitizdat” [Industrial process control and controllers. "Sciencetehlitisdat"], М. no. 3, pp. 40–51.
4. Mitrushkin E.I. 2016. Metodologiya adresovaniya soobtsheniy v avtjmatizirovannykh sistemakh upravleniya [Methodology for addressing messages in automated control systems] «KACHESTVO I ZHIZN». Spets. Vypusk [THE QUALITY and LIFE] no. 3(11) Spec. issue, pp. 27 – 34.
5. Mitrushkin E.I., Sobol V M. Infologiya adresovaniya v avtomatizirovannoy sisteme [Infology of addressing in an automated system] Informatsionnye tekhnologii v proektirovanii I proizvodstve,FGUP «NTTS oboronnogo kompleksa «Kompas» [// Information technologies in design and production, FSUE "STC of the defense complex "Compass"], 2019, No. 3 (175), pp. 60-68.
6. Primenenie mikroprotsessornykh sredstv v sistemakh peredachi informatsii [“The application of microprocessor  in systems of information transfer”] //[Tools Sovetov B. Y. etc]. – M.: Vysshaya shkola [Highest School], 1987.-253 s.
7. Kotov V.E. 1984. Seti Petri [“Petri Nets”] – M.Nauka [M. SCIENCE], pp 157.
8. Zaitsev D.A. Universal Sleptsov Net, International Journal of Computer Mathematics, 2017.
9. Lomazova I. A. 1999. Modelirovaniye multiagentnykh dinamicheskikh system vlozhennymi setyami Petri [Simulation of multi-agent dynamic systems with nested Petrinets] // Programmnye sistemy: Teoreticheskie osnovy i prilozheniya: Nauka. Fizmatlit [Software Systems: Theoretical Foundations and Applications: Science. Fizmatlit], pp. 143–156.
10. Lomazova I. A. 1999. Nekotorye algoritmy analiza dlya mnogourovnevykh vlozhennykh setet Petri [Some Analysis Algorithms for Multilevel Nested Petri Nets]// Izvestiya RAN. Teoriya I sistemy upravleniya [Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Theory and Control Systems], № 6, pp. 965–974.
11. Degtyarev E.K., Kalinichenko S.P. 1980. Realizatsiya urovney abstraktsii operatsionnoy sistemy [Implementation of levels of abstraction of the operating system] // “Kibernetika”["Cybernetics"]. – Moscow, – P. 85 – 90.
12. Sobol V.M., Matyukhina E.N. 2011. Strukturizatsiya programmnykh sredstv spetsializirovannogo kompleksa ACUTP [Structuring of software facilities of the specialized complex of "automated process control systems] // Promyshlennye ASU i kontrollery “Nauchtexlitizdat”[Industrial ACS and controllers No 8, "Nauchtechlitizdat"], M. P. 27-31.
13. Sobol V.M. 2013. Infologicheskie elementy sinteza programm spetsializirovannoy dokumentalnoy svyazi [Infological elements of the synthesis of specialized documentary communication programs] // Pribory i sistemy, upravleniye, kontrol, diagnostika [devices and systems. Management, control, diagnosis] №10 «Nauchtekhizdat» "Sciencetehlitisdat"], M. pp. 17-25.
14. Sobol V.M. 2010. Dokumentalniy obmen. Aspekty programmnoy realizatsii [Documentary Exchange. Aspects of program implementation]// Monographiya - M.: MIREA [Monograph-M.: MIREA] P.230.
15. Burenin A. N. 2010. O formalnom opisanii i modeli avtomatizirovannoy sistemy upravleniya svyazyu [On the formal description and models of the automated communication control system] // Trudy IX Rossiiskoy NTK” [Proceedings of the XIV Russian Scientific and Technical Conference "New information technologies in communication and control systems"]. - Kaluga, - S. 135-138.
16. Yarovikova O.V. 2010. Model tekhnologicheskogo upravleniya transportnoy setyu svyazi spetsialnogo naznacheniya [Model of technological management of the transport communication network of special purpose]. // Trudy IX Rossiiskoy NTK” [Proceedings of the XIV Russian Scientific and Technical Conference "New information technologies in communication and control systems"]. - Kaluga - S. 195-197.
17. Sobol V.M. 2015. Strategiya prioritetnogo obsluzhivaniya dokumentalnogo obmena [Strategy of priority service of documentary exchange] // Trudy XIV Rossiiskoy NTK” [Proceedings of the XIV Russian Scientific and Technical Conference "New information technologies in communication and  control systems"]. - Kaluga, - S. 95-98.
 
2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".