Methods and models in economy
Scientometrics and management science
Recognition of images
Methodological problems of the system analysis
V. I. Dontsov, V. N. Krutko Aging: a system approach
V. I. Dontsov, V. N. Krutko Aging: a system approach

Abstract.

The possibilities of system approach to the analysis of aging of complex biological systems are considered. Three global mechanisms of aging are defined: stochastic death of elements; regulatory decrease in self-updating; accumulation of intoxicants. The set of concrete manifestations of aging can be grouped in aging syndromes – the most perspective targets of the correcting impacts on aging process. The architecture of the general process of aging of a complete organism is offered.

Keywords:

system analysis, aging, theories of aging.

PP. 104-112.

REFERENCES

1. Galin R.A., Galina L.L., Akmadieva T.R. 2010. Starenie naseleniya: sotsialno-ekonomicheskie posledstviya [The aging of the population: socioeconomic impact]. Vestnik VEGU [Bulletin of VEGU] 2:31-39.
2. Krutko V.N., Smirnova T.M. 2005. Sistemnyy analiz tendentsiy i prichin demograficheskoy katastrofy v Rossii v kontse XX veka [A systematic analysis of trends and causes of the demographic catastrophe in Russia in the late XX century] Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of Institute of system analysis of Russian Academy of Sciences] 13:43-54.
3. Belousov L.V. 2001. Tselostnost v biologii obshchaya deklaratsiya ili osnova dlya konstruktivnoy programmy? [Integrity in biology – General Declaration or the basis for a constructive program?]. Metodologiya biologii: novye idei [Methodology of biology: new ideas]. Moscow: 74-82.
4. Gudkova L.K. 2010. Problema tselostnosti v fiziologicheskoy antropologii [The issue of integrity in physiological anthropology] Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 23: Antropologiya [Bulletin of Moscow University. Series 23. Biology] 3:16-24.
5. Gorskaya Y.F., Danilova T.A., Nesterenko V.G. 2011. Age-associated reduction of the count and functional activity of stromal precursor cells can be caused by both true reduction (exhaustion) of cell pool and regulatory effects of the organism. Bull. exp. biol. med. 151(2):210-214.
6. Galimov E.M. 2006. Fenomen zhizni: mezhdu ravnovesiem i nelineynostyu [The phenomenon of life: between equilibrium and nonlinearity]. Proiskhozhdenie i printsipy evolyutsi [The origin and principles of evolution]. Moscow.:Yeditorial URSS.
7. Dontsov V.I., Krutko V.N. Sistemnye mekhanizmy i obobshchennye modeli stareniya. 2009. [System mechanisms and generalized models of aging] Informatika i sistemy upravleniya [Informatics and control systems] 4:30-31.
8. Dontsov V.I., Krutko V.N. 2012. Obshchaya sistemnaya teoriya stareniya [General system theory of aging] Sistemnyy analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh [System analysis and controlling in biomedical systems] 11(3):657-663.
9. Krutko V.N., Dontsov V.I., Zakharyashcheva O.V. 2009. Sistemnaya teoriya stareniya: metodologicheskie osnovy, glavnye polozheniya i prilozheniya [System theory of aging: methodological foundations, main provisions and applications. Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina [Aerospace and environmental medicine]. 43(1):12 –19.
10. Lazko A.Ye., Lazko M.V., Yaroshinskaya A.P., Ovsyannikova O.A., Osipenko M.D., Karpeeva D.V. 2012. Ispolzovanie strukturno-sistemnogo analiza v biologii [The use of structurally-system analysis in biology]. Astrakhanskiy meditsinskiy zhurnal [Astrakhan medical journal] 7(4):163-165.
11. Gompertz B. 1825. On the nature of the function expressive of the low human mortality and new model of determining life contingencies. Philos. Trans. Roy. Soc. London A. 15:513-585.
12. Hayflick L. 2007. Entropy explains aging, genetic determinism explains longevity, and undefined terminology explains misunderstanding both. PLoS genet. 3(12):220.
13. Kirkwood T.B., Melov S. 2011. On the programmed/non-programmed nature of ageing within the life history. Curr. biol. 21(18):701- 707.
14. Rando T.A., Chang H.Y. 2012. Aging, rejuvenation, and epigenetic reprogramming: resetting the aging clock. Cell. 148(1-2):46-57.
15. Walker R.F. 2011. Developmental theory of aging revisited: focus on causal and mechanistic links between development and senescence. Rejuvenation res. 14(4):429-436.
16. Ata-Muradova F.A., Dontsov V.I. 1987. Effekt transplantatsii embrionalnogo gipotalamusa na limfoidnuyu tkan starykh myshey [Effect of transplantation of fetal hypothalamus in lymphoid tissue of old mice]. DAN SSSR [Reports of the Academy of Sciences of the USSR] 297(1):237-240.
17. Dontsov V.I., Krutko V.N. 2010. Modelirovanie protsessov stareniya: novaya immuno-regulyatornaya teoriya stareniya [Modeling of processes of aging: a new immuno-regulatory theory of aging]. Uspekhi sovremennoy biologii [The successes of modern biology] 130(1):3-19.
18. Chizhov A.Ya., Zenchuk Ye.S., Krutko V.N., Dontsov V.I. 2013. Primenenie korrektora immunnoy sistemy Transfer faktora dlya snizheniya biologicheskogo vozrasta cheloveka [Application of the corrector of the immune system transfer factor to reduce human biological age]. Tekhnologii zhivykh system [Technology of living systems] 10(1):41-46.
 

2019-69-4
2019-69-3
2019-69-2
2019-69-1

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".