DATA PROCESSING AND ANALYSIS
A. V. Solovyev Algorithmic Solution of the Problem of Authenticity of Digital Data
CONTROL AND DECISION-MAKING
MATHEMATICAL MODELING
INTELLIGENCE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
A. V. Solovyev Algorithmic Solution of the Problem of Authenticity of Digital Data
Abstract. 

The problem of control and keeping of the authenticity of digital data during long-term storage in the digital economy is becoming extremely urgent. Digital data is becoming a key factor in business and production processes, so any violation of their authenticity can lead to very serious consequences. The study provides a brief description of the stated problem of authenticity of digital data. An overview of the existing methods of solving the problem, their advantages and disadvantages is given. The author introduces definitions of authenticity, long-term keeping and other concepts and definitions. As a solution to the problem posed, the article proposes an algorithm for maintaining the authenticity of digital data during their long-term keeping. The proposed algorithm is described in de-tail within the framework of this article. The basis for the practical implementation of the algorithm is an inventory of electronic signatures. The article describes the practical application of the implementation of the proposed algorithm. Based on the successful application, the statement is made that the proposed algorithm, which has been tested in practice, will solve the problem posed in the article. The article also discusses possible prospects for further research and practical application of the proposed algorithm.

Keywords: 

authenticity of digital data, long-term keeping, digital economy, electronic signature, blockchain.

PP. 12-19.

DOI 10.14357/20718632210102
 
References

1. Surovtsev, N.G. 2017. Hraneniye elektronnih dolumentov: zarubezhniy opyt [Storage of electronic documents: foreign experience]. Vestnik kultury I iskusstva [Bulletin of culture and art] 4(52): 17-23.
2. Swan, M. 2015. Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media, Inc. 149 p. ISBN 978-1-491-92049-7.
3. Danilenko, A.Y., Pashkina, E.V., Pashkin, M.A., and Solovyev, A.V. 2018. Primeneniye tehnologii blockchain v informacionnih systemah. Chast 2. Podtverzhdeniye avtorstva I obespecheniye celostnosti [The use of blockchain technology in information systems. Part 2. Confirmation of authorship and integrity.]. Systemy visokoy dostupnosti [High Availability Systems] 14(1): 9–11.
4. Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements. U.S. National Archives and Records Administration. 2017. Available at: https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements (accessed February 1, 2021).
5. National Archives Announces a New Model for the Preservation and Accessibility of Presidential Records. U.S. National Archives and Records Administration. 2017. Available at: https://www.archives.gov/press/press-releases/2017/nr17-54 (accessed February 1, 2021). 
6. Bakanova, N.B., and Solovyev, A.V. 2019. Problemy dolgovremennoy sokhrannosti bol'shikh dannykh [Problems of long-term preservation of big data]. Informatsionnyye tekhnologii i vychislitel'nyye sistemy [Information Technology and Computing Systems] 2: 44-53. doi: 10.14357/2071863219020.
7. Solovyev, A.V. 2020. Long-term storage technology of digital documents. Lecture Notes in Electrical Engineering. 641: 901-911. ISSN 1876-1100. doi:10.1007/978-3-030-39225-3_97.
8. Ryskov, O.I. 2005. Ob osnovnih napravleniyah deyatelnosti zarubezhnih arhivnih organov v oblasti issledovaniya I normativnogo regulirovaniya raboti s elektronnoi dokumentaciey [On the main activities of foreign archival bodies in the field of research and regulatory work with electronic documentation]. Sekretarskoye delo [Secretarial business] 3: 76.
9. Afanasyeva, L.P. 2005. Avtomatizirovannie arhivniye tehnologuu [Automated Archive Technologies]. Federal’noye agentstvo po obrazovaniyu. Gosudarstvennoye Obrazovatelnoye uchrezhdeniye vysshego professional’nogo obrazovaniya Rossiyskiy Gosudarstvenniy Gumanitarniy universitet [Federal Agency for Education. State Educational Institution of Higher Professional Edu-cation Russian State University for the Humanities]: 114.
10. Ryskov, O.I. 2004. Osnovniye napravleniya deyatelnosti nacional'nih arhivov USA I Soedinennogo Korolevstva Velikobritanii I Severnoy Irlandii v oblasti upravleniya elektonnimi dokumentami pravitelstvennih uchrezhdeniy [The main activities of the national archives of the United States and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the field of management of electronic documents of government agencies]. Otechestvenniye Arhivy [Russian archives] 3: 28-41.
11. Miller, J. 2012. NARA to suspend development of ERA starting in 2012. Available at: http://www.federalnewsradio.com/?sid=2204570&nid=35 (accessed February 4, 2021).
12. Lipowicz, A. 2011. NARA officials defend searchability of electronic archive [Electronic resource]. Federal Computer Week. Available at: http://fcw.com/articles/2011/11/01/nara-officials-defending-searchability-of-electronic-archive.aspx (accessed February 4, 2021).
13. Preservation of Evidence of Cryptographically Signed Documents. BSI Technical Guideline TR-03125 (Version 1.2). 2015. Federal Office for Information Security. 183 p 14. Anderson, L, Holz, R, Ponomarev, A, Rimba, P, and Weber, I. 2016. New kids on the block: an analysis of modern blockchains. Available at: https://arxiv.org/pdf/1606.06530.pdf (accessed February 6, 2021).
15. Danilenko, A.Y., and Akimova, G.P. 2018. Osobennosti primeneniya tekhnologii blockchain [Features of using blockchain technology]. Materialy 27-y nauchno-tekhnicheskoy konferentsii Metody i tekhnicheskiye sredstva obespecheniya bezopasnosti informatsii 24-27 sentyabrya 2018 goda. SPb: Izdatel'stvo politekhnicheskogo universiteta [Proceedings of the 27th scientific and technical conference Methods and technical tools of information security 24-27 September 2018. St. Petersburg: Publishing House of the Polytechnic Universi-ty]: 73–75.
 

2024 / 02
2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".