System diagnostics of socio-economic processes
System analysis in medicine and biology
Methods and models of system analysis
Dynamic systems
M.I. Shpitonkov The boundary conditions in the problem of correlation adaptometry
M.I. Shpitonkov The boundary conditions in the problem of correlation adaptometry

Abstract.

Using the methods of evolutionary optimality settle the boundary conditions of impermeability to the diffusion model of the correlation adaptometry.

Keywords:

equation of Kolmogorov – Fokker – Planck, the boundary conditions of impermeability, evolutionary optimality, correlation adaptometry.

PP. 111-116.

DOI: 10.14357/20790279180412

References

1. Gorban’ A.N., Manchuk V.E., Petushkova E.V. Dinamika korrelyatsij mezhdu fiziologicheskimi parametrami i ekologo-evolucionnyi printsip polifaktorial’nosti [Dynamics of correlations between physiological parameters and ecological evolutionary principle of polyfactorial] // Problemy ekologicheskogo monitoringa I modelirovanie ekosistem [Ecological monitoring problems and ecosystems modeling]. – 1987. – V10. – P.187-198.
2. Svetlichhaya G.N., Smirnova E.V., Pokidysheva L.I. Korrelyatsionnaya adaptometriya kak metod otsenki kardio-vaskulyarnogo I respiratornogo vzaimodejstviya [Correlation adaptometry as a method of evaluating cardiovascular and respiratory interaction] // Human physiology. – 1997. – Vol.23, No. 3. – P. 58–62.
3. Smirnova E.V., Cheusova E.P., Zajtseva O.I. Otsenka effektivnosti provodimoj terapii metodom korrelyatsionnaoj adaptometrii [Evaluation of the therapy effectiveness by the correlation adaptometry techknique]. Trudy 2 Nauchno-practicheskoj konferentsii “Problemy informatizatsii goroda“ [Proc. 2th scientific – practical conference “Problems of the city informatization “]. – Krasnoyarsk, 1995. – P.106-108.
4. Strygina S.O., Dement’ev S.N., Uskov V.M., Chernyshov G.I. Dinamika sistemy korrelyatsionnykh vzaimodejstvij mezhdu fiziologicheskimi parametrami bol’nykh infarktom miokarda [The dynamics of the system correlation in-teractions between physiological parameters of patients with myocardial infarction]. Trudy konferentsii Matematika, komp’yuter, obrazovanie [Proc. conference “Mathematics, computer, education”]. – Dubna, 2000. – issue 7. – P.685-689.
5. Prugov P.V., Boloshenko E.V., Mansurova T.P., Nefedov V.P. Otsenka effektivnosti ispol’zovaniya klofelina c pomoshch’yu metoda korrelyatsionnaoj adaptometrii [Evaluation of effectiveness to use of clonidine by the correla-tion adaptometry technique]. Trudy VIII Vserossijskogo s’ezda anesteziologov-reanimatologov [Proc. of the VIII all-Russian Congress of anaesthesiologists]. – Omsk, 2002. – P.43-48.
6. Masaev S.N., Dorrer M.G. Otsenka sistemy upravleniya kompaniej na osnove metoda adaptastionnoj korrelyatsii k vneshnej srede [Assessment of the company’s management system based on the method of adaptive correlation to the environment]. // Control Problems. – 2010. – No. 5. – P. 45–50.
7. Gorban A.N., Smirnova E.V., Tyukina T.A. Correlations, Risk and Crisis: from Phisiology to Finance, Physica A, Vol.389, Issue 16, 2010, p. 3193-3217.
8. Vasil’ev A.V., Mal’tsev G. Yu., Khrushcheva Yu. V., Razhevajkin V.N., Shpitonkov M.I. Primenenie metoda korrelyatsionnaoj adaptometrii dlya otsenki effektivnosti lecheniya bol’nykh ozhireniem [Application of correlation adaptometry technique to assess the effectiveness of treatment of patients with obesity] // The nutriation issues. – 2007. – Vol. 76, No. 2. – P. 36–38.
9. Razhevajkin V.N., Shpitonkov M.I., Gerasimov A.N. Primenenie metoda korrelyatsionnaoj adaptometrii v medico-biologicheskikh zadachakh [Application of the correlation adaptometry technique to biomedical tasks] // Trudy CCRAS Issledovanie operatsij (modeli, sistemy, resheniya) [Operations research (models, systems, solutions)]. – 2002. – P. 51-55.
10. Shpitonkov M.I. Korrelyatsionnaua adaptometriua. Otsenki effektivnosti primeneniya dietoterapii. // Trudy ISA RAS, 2014, v.64, the issue 3, p. 60-63.
11. Razhevajkin V.N., Shpitonkov M.I. Korrelyatsionnaua adaptometriua. Modeli I prilozheniya k biomeditsinskim sis-temam [Correlation adaptometry. Models and applications to biomedical systems] // Mathematical modeling. – 2008. – Vol. 20, No. 8. – P. 13–27.
12. Kato T. Teoriya vozmushchenii linejnykh operatorov. [Perturbation theory of linear operators.]. Moscow: The world, 1973, 740 p.
 

2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".