DATA PROCESSING AND ANALYSIS
B. M. Gavrikov, N. V. Pestryakova Statistical Classifier for Diagnosing Oncological Diseases
MATHEMATICAL MODELING
INTELLIGENCE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
MANAGEMENT AND DECISION MAKING
MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY
B. M. Gavrikov, N. V. Pestryakova Statistical Classifier for Diagnosing Oncological Diseases
Abstract. 

An approach to the diagnosis of human oncological diseases of various localization is described. For this purpose, a statistical classifier developed by the authors is used, which is based on a polynomial-regression approach and has probabilistic estimates. Training was conducted on databases of analysis of peripheral blood of cancer patients for various body systems.

Keywords: 

cancer, body system, peripheral blood, classification, polynomial regression, learning set.

PP. 39-49.

DOI 10.14357/20718632230104
 
References

1. R.V.Stavitskii, L.A.Lebedev, A.L.Lebedev, A.IU.Smyslov. Kolichestvennaia otsenka gomeostaticheskoi aktivnosti zdorovykh i bolnykh liudei - M.: GART. 2013. 131 s.
2. B.M. Gavrikov, I.M. Lebedenko, N.V. Pestryakova, R.V. Stavitskiy. Ob odnom statisticheskom metode otsenivaniya sostoyaniya zdorov'ya cheloveka. // Trudy ISA RAN, 2016. T. 66. № 2. S. 54-59.
3. Gavrikov B.M., Pestryakova N.V. O postroyenii priznakovogo prostranstva v zadache obucheniya // Informatsionnyye tekhnologii i vychislitel'nyye sistemy. 2018. №1. S. 22-29. DOI: 10.14357/20718632180104
4. B.M. Gavrikov, N.V. Pestryakova, R.V.Stavitskiy. O svoystvakh obuchayushchikh mnozhestv // Informatsionnyye tekhnologii i vychislitel'nyye sistemy. 2018. №4. S.97-107. DOI: 10.14357/207186321804010
5. Gavrikov B.M., Gavrikov M.B., Pestryakova N.V. Statisticheskiy metod raspoznavaniya na osnove nelineynoy regressii. // Matematicheskoye modelirovaniye. 2020. T.32. №4. S.116-130. DOI: 0.20948/mm-2020-04-09
6. Gavrikov B. M., Gavrikov M. B., Pestryakova N. V. O sposobnosti statisticheskogo klassifikatora k obobshcheniyam// Informatsionnyye tekhnologii i vychislitel'nyye sistemy. 2021. № 4. S. 38-50. DOI: 10.14357/20718632210404.
7. Gavrikov B.M., Gavrikov M.B., Pestryakova N.V. O strukture bazy obucheniya klassifikatora dlya otsenivaniyasostoyaniya zdorov'ya cheloveka // Preprinty IPM im. M.V.Keldysha. 2018. №126. 18s. DOI:10.20948/prepr-2018-126
8. Gavrikov B.M., Gavrikov M.B., Pestryakova N.V., Stavitskiy R.V. Struktura bazy obucheniya statisticheskogo klassifikatora sostoyaniy sistem organizma cheloveka // Preprinty IPM im. M.V.Keldysha. 2018. №255. 40s. DOI:10.20948/prepr-2018-255
9. Gavrikov M.B., Lokutsiyevskiy O.V. Nachala chislennogo analiza. — M.: Yanus, 1995.
10. Schürmann J. Pattern Slassification. — New York: John Wiley&Sons, Inc. 1996.
 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".