Mathematical models of socio-economic processes
System analysis in medicine and biology
Cognitive technology
Y.M. Kuznetsova, M.I. Suvorova, N.V. Chudova Scenario as a form of an event representation in the sign world model
Methods of artificial intelligence and intelligent systems
Y.M. Kuznetsova, M.I. Suvorova, N.V. Chudova Scenario as a form of an event representation in the sign world model

Abstract.

This paper presents an approach to the analysis of a scenario, a narrative and a problem situation - the forms of representation of events in a sign world model. We consider the possibility to extract scripts from texts (primarily online discussions). A pilot study is described. It involves the extraction of key words from online discussions by means of the TextAppliance system. The authors came to the conclusion that the development of an automatic tool for extraction of scripts is desirable on the basis of structural-representation analysis and lexical-frequency analysis.

Keywords:

sign world model, script, narrative, online discussions, automatic extraction of keywords, lexicalfrequency analysis.

PP. 70-82.

DOI: 10.14357/20790279190107

References

1. Osipov G.S., Panov A.I., Kuznetsova Y.M., Chudova N.V. 2017. Znakovaya kartina mira sub”yekta povedeniya [Subject’s world model]. Fizmatlit. pp. 259.
2. Burlachuk L.F., Korzhova E.Ju. 1998. Psikhologiya zhiznennykh situatsiy: Uchebnoye posobiye [Psychology of life situations: Textbook]. Moskva: Rossiyskoye pedagogicheskoye agentstvo [Moscow: The Russian Pedagogical Agency]. pp. 263.
3. Brockmeier J., Harre R. 2000. Narrativ: problem I obeshchaniya odnoy al’ternativnoy paradigmy [Narrative: Problems and Promises of an Alternative Paradigm]. Voprosyfilosofii [Issues of Philosophy]. №3. pp. 29-42.
4. Pospelov D.A. 1985. Predstavleniye znaniy. Opyt sistemnogo analiza [Representation of knowledge. Experience of system analysis]. Sistemnye issledovaniya. Metodologicheskiye problemy. Yezhegodnik [System research. Methodological problems. Yearbook]. №17, Moskva: Nauka [Moscow: Science]. pp. 83–102.
5. Kandrashina E.Y., Litvintseva L.V., Pospelov D.A. 1989.Predstavleniyeznaniy o vremeni I prostranstve v intellektual’nykh sistemakh [Representation of knowledge of time and space in intelligent systems]. M.: Nauka, glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury [Moscow: Science, main edition of physical and mathematical literature]. pp. 328
6. Bruner J. 2005.Zhizn’ kak narrativ [Life as a narrative]. Zhurnal «Postneklassicheskayapsikhologiya» [Journal of Post-Classical Psychology], Vol. 1 (2).pp.9-31.
7. Spiridonov V.F. 2003. Mekhanizmy resheniya zadachi problem v svete «ekologicheskogo» podkhoda [Mechanisms for solving problems within the “ecological” approach]. Kul’turno-istoricheskiy podkhod I problem tvorchestva [Cultural-historical approach and problems of creativity]. Moskva [Moscow]. p.391-402.
8. Osipov G.S., Smirnov I.V., Tikhomirov I.A 2008. Relyatsionno-situatsionnyymetodpoiskaianalizatekstoviyegoprilozheniya [Relational-situational method of search and analysis of texts and its applications]. Iskusstvennyy intellect I prinyatiye resheniy [Artificial intelligence and decision-making] №2. pp. 3-10.
9. Zhuk D.V., Vidyasova L.A 2016. Novyye vozmozhnosti dlya pozhilykh: issledovaniye otsenki reformirovaniya rossiyskoy pensionnoy sistemy v sotsial’nykh media [New opportunities for the elderly: a study of the evaluation of the Russian pension system reform in social media]. Materialy nauchnoy konferentsii “Internet I sovremennoye obshchestvo” [Proceedings of the scientific conference “Internet and Contemporary Society”]. pp. 78-88.
10. Sobkowicz P., Kaschesky M., Bouchard G. 2012. Opinion mining in social media: Modeling, simulating, and forecasting political opinions in the web. Government Information Quarterly. Vol. 29(4), pp. 470-479.
11. Bandari R., Rahmandad H., Roychowdhury V. P. 2013. Blind Men and the Elephant: Detecting Evolving Groups in Social News. In ICWSM.
12. Bodendorf F., Kaiser C. 2009. Detecting opinion leaders and trends in online social networks. In Proceedings of the 2nd ACM workshop on Social web search and mining. ACM. pp. 65-68. ACM.
13. Gubanov D.A., Novikov D.A., Chkhartishvili A.G.2009. Modeli reputatsiy i informatsionnogo upravleniya v sotsial’nykh setyakh [Models of reputation and information management in social networks]. Upravleniye bol’shimi sistemami: sborniktrudov [Management of large systems: a collection of works]. №26-1.
14. Meijer A., Grimmelikhuijsen S., Brandsma G. J. 2012. Communities of Public Service Support: Citizens engage in social learning in peer-to-peer networks. Government Information Quarterly. Vol. 29(1). pp. 21-29.
15. Korableva G.B., Kulminskaya A.V. 2011. Internet-diskussii kak instrument formirovaniya obshchestvennogo mneniya [Internet discussions as a tool for shaping public opinion]. Diskussiya [Discussion]. №9.
16. Vnebrachnykh R. A. 2012. Trolling kak forma sotsial’noy agressii v virtual’nykh soobshchestvakh [Trolling as a form of social aggression in virtual communities]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika» [Bulletin of the Udmurt University. Series «Philosophy. Psychology. Pedagogy»].No. 1.
17. Ananyeva M.I., Devyatkin D.A., Zubarev D.V., Osipov G.S., Smirnov I.V., Sochenkov I.V., Tikhomirov I.A., Shvets A.V., Shelmanov A.O. 2016. TextAppliance: poisk i analiz bol’shikh massivov tekstov [TextAppliance: search and analysis of large arrays of texts]. Trudy konferentsii KII-2016. [Proceedings of the conference for artificial intelligence]. Vol.3. pp. 220-228.
18. Suvorov R. Ye., Sochenkov I. V. 2013. Opredeleniye svyazannosti nauchno-tekhnicheskikh dokumentov na osnove kharakteristiki tematicheskoy znachimosti [Determination of the connectedness of scientific and technical documents on the basis of the characteristic of thematic significance]. Iskusstvennyy intellekt i prinyatiye resheniy [Artificial intelligence and decision-making]. Moskva: ISA RAN [Moscow: ISA RAS]. №1. pp. 33-40.
 

2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".