Applied aspects in informatics
A.V. Solovyev, N.B. Bakanova Data Depersonalization Algorithm for Information Exchange in the Digital Economy
Risk management and safety
System analysis in medicine and biology
A.V. Solovyev, N.B. Bakanova Data Depersonalization Algorithm for Information Exchange in the Digital Economy
Abstract.
 
This article describes the problem of digital data depersonalization in information exchange in the digital economy, as well as the problem of modeling the composition of digital data information. A brief overview of the problems is given and a formal statement of the problem of the depersonalization of digital data is proposed. Depersonalization of data means the presentation of personal and / or confidential data in a form that does not allow the recovery of any information about the subject of personal data or about protected confidential information. As a solution to the problem, a depersonalization algorithm and a mathematical model of the composition of digital data information are proposed. Possible areas of application for solving the depersonalization problem are briefly described.

Keywords: 

digital economy, long-term preservation, big data, distributed registries, depersonalization

PP. 12-20.

DOI: 10.14357/20790279200202
 
References

1. Solovyev A.V., Bakanova N.B. Problemy dolgovremennoy sokhrannosti bol’shikh dannykh [Long-Term Preservation Issues for Big Data] // Informatsionnyye tekhnologii i vychislitel’nyye sistemy [Information Technology and Computing Systems], Vol.2, 2019. P.44-53. DOI 10.14357/2071863219020.
2. Solovyev A.V. Obespecheniye sokhrannosti elektronnykh dokumentov pri obmene dannymi v tsifrovoy ekonomike [Securing Electronic Documents in Data Exchange in the Digital Economy] // Trudy XXV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Dokumentatsiya v informatsionnom obshchestve: zadachi arkhivovedeniya i dokumentovedeniya v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki» (Moskva, Moskovskiy finansovo-yuridicheskiy universitet (MFYUA), 7-8 noyabrya 2018 g.) [Proceedings of the XXV International Scientific and Practical Conference “Documentation in the Information Society: Problems of Archival and Document Management in the Digital Economy” (Moscow, Moscow University of Finance and Law (IFLA), November 7-8, 2018)] – Rosarchiv, VNIIDAD, – 2019. P.90-98. ISBN 978-5-89789-147-4.
3. PROGRAM “Digital Economy of the Russian Federation”. APPROVED by the order of the Government of the Russian Federation at July 28, 2017. № 1632-r. M.:2017 – 88 p.
4. Solovyev A.V., Tarkhanov I.A. Elektronnyye dokumenty i zadacha obespecheniya sokhrannosti pri obmene dannymi v tsifrovoy ekonomike [Electronic documents and the task of ensuring safety during data exchange in the digital economy] // Trudy Instituta sistemnogo analiza RAN [Proceedings of the Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences], Vol.68(1), 2018. P.42-53. DOI 10.14357/20790279180104.
5. Akimova G.P., Danilenko A.Yu., Pashkina E.V., Pashkin M.A., Podrabinovich A.A. Osobennosti ispol’zovaniya elektronnoy podpisi v zashchishchennykh informatsionnykh sistemakh [Features of the use of electronic signatures in secure information systems] // Problemy informatsionnoy bezopasnosti. Komp’yuternyye sistemy. [Information Security Issues. Computer systems.] 2017. Vol.4. P.95–101.
6. Danilenko A.Yu., Pashkina E.V., Pashkin M.A., Solovyev A.V. Primeneniye tehnologii blockchain v informacionnih systemah. Chast 2. Podtverzhdeniye avtorstva I obespecheniye celostnosti [The use of blockchain technology in information systems. Part 2. Confirmation of authorship and integrity.] // Systemy visokoy dostupnosti [High Availability Systems]. 2018. T. 14. № 1. P. 9–11.
7. Ryskov O.I. Ob osnovnih napravleniyah deyatelnosti zarubezhnih arhivnih organov v oblasti issledovaniya I normativnogo regulirovaniya raboti s elektronnoi dokumentaciey [On the main activities of foreign archival bodies in the field of research and regulatory work with electronic documentation] // Sekretarskoye delo [Secretarial business]. – 2005. - № 3. – P.76.
8. Afanasyeva L.P. Avtomatizirovannie arhivniye tehnologuu [Automated Archive Technologies] // Federal’noye agentstvo po obrazovaniyu. Gosudarstvennoye Obrazovatelnoye uchrezhdeniye vysshego professional’nogo obrazovaniya Rossiyskiy Gosudarstvenniy Gumanitarniy universitet [Federal Agency for Education. State Educational Institution of Higher Professional Education Russian State University for the Humanities] – M.: 2005. – P.114.
9. Miller J. NARA to suspend development of ERA starting in 2012 [Electronic resource] / J. Miller – Access mode: FederalNewsRadio.com h t t p : / / w w w . f e d e r a l n e w s r a d i o . com/?sid=2204570&nid=35
10. Ryskov O.I. Osnovniye napravleniya deyatelnosti nacional’nih arhivov USA I Soedinennogo Korolevstva Velikobritanii I Severnoy Irlandii v oblasti upravleniya elektonnimi dokumentami pravitelstvennih uchrezhdeniy [The main activities of the national archives of the United States and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the field of management of electronic documents of government agencies] // Otechestvenniye Arhivy [Russian archives]. – 2004. - № 3.
11. Carlstrom G. Is DoD’s new pay system fair? [Electronic resource] G. Carlstrom // FederalTimes.com – Access mode: http://federaltimes.com/index.php?S=3502888
12. US National Archives Blog [Electronic resource] – Access mode: http://blogs.archives.gov/recordsexpress/ 2013/11/01/opportunity-for-commenttransfer-guidance-bulletin/– 2019/03/22.
13. Lipowicz A. NARA officials defend searchability of electronic archive [Electronic resource] / A. Lipowicz // Federal Computer Week.– Access mode: http://fcw.com/articles/2011/11/01/naraofficials- defending-searchability-of-electronicarchive.aspx
14. National Archives Announces a New Model for the Preservation and Accessibility of Presidential Records. U.S. National Archives and Records Administration [Electronic resource] – 2017 –
 Access mode: https://www.archives.gov/press/press-releases/2017/nr17-54
15. Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements. U.S. National Archives and Records Administration [Electronic resource], 2017, Access mode: https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements
16. Hutar J. Rendering Matters [Electronic resource]. Access mode: http://archives.govt.nz/renderingmatters-report-results-research-digital-objectrendering.
17. Typical requirements for automated electronic document management systems. Specification MoReq // Office for Official Publications of the European Communities as INSAR Supplement VI, ISBN 9289412909.
18. Preservation of Evidence of Cryptographically Signed Documents // BSI Technical Guideline TR-03125 – Version 1.2 – Federal Office for Information Security – 2015 – 183 p.
19. Chramzovskaya N.A. South Korea: Standard functional requirements to the control system archival documents – and not only [Electronic resource]. Access mode: http://rusrim.blogspot.ru/2010/11/blog-post_12.html.
20. Das Archiv muss zu den Leuten gehen [Electronic resource] // Das Zürcher Staatsarchiv zügelt ins Internet. Neue Zürcher Zeitung Online. Access mode: (http://www.nzz.ch/nachrichten/medien/das_archiv_muss_zu_den_leuten_gehen_1.740545.html?printview=true)
21. Statens Arkiver. Format- og Strukturkonverteringsprojektet. [Electronic resource]. Access mode: http://www.sa.dk/content/dk/forskning_og_udvikling/udviklingsprojekter/format-_og_strukturkonverteringsprojektet.
 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".