Mathematical models of socio-economic processes
Modeling of activity characteristics of sectoral and regional subsystems
Dynamic systems
Mathematical problems of dynamics of inhomogeneous systems
Information technology in system analysis
Recognition of images
Methods of decision making
Ю. И. Рогозов "Методологический подход к построению системных понятий"
Ю. И. Рогозов "Методологический подход к построению системных понятий"

Аннотация.

Показана специфическая особенность системного подхода. Обоснована необходимость использования методологических знаний для формирования системных понятий. Показано, что для системного  подхода предметом исследования должно быть не само системное понятие, а работа по его созданию. Созданы знаковые формы познавательных процедур по созданию системных понятий. Показано как с помощью единой связи организуется единство структур формы и содержания системных понятий. Описана практическая значимость полученных результатов.

Ключевые слова:

создание системных понятий, познавательная процедура, единая связь.

Стр. 89-109.

Y. I. Rogozov

"The methodological approach to building a systemic concepts"

Abstract. The paper shows the specific feature of system approach. The necessity of using methodological knowledge for the formation of system concepts is justified. It is shown that a subject of research in systematic approach is not a system concept itself but work for its creation. The symbolic forms of cognitive procedures for creation a system concepts are developed. Shown how to use a single connection structures organized unity of form and content of system concepts. The practical significance of the results is described.

Keywords: creation of systemic concepts, cognitive process, unique connection.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Bogdanov A. A. Tektologiya: (Vseobshchaya organizatsionnaya nauka).  V 2-kh kn.: Kn. 1. M.: Ekonomika,  1989. 304 s.
2. Borisov V. N. K opredeleniyu metoda poznavatelnoy deyatelnosti // Problemy metodologii nauchnogo poznaniya. Nauchnye trudy. Filosofskaya seriya. Vyp. 2. Novosibirsk, 1968. S. 3–9.
3. Borisov V. N. O spetsifike metodologicheskogo analiza nauchnogo  poznaniya  // Metodologicheskie  problemy razvitiya nauki i kultury. Mezhvuzovskiy sbornik. Kuybyshev, 1976. S. 4–20.
4. Gasparyan A. A. Gnoseologicheskie osnovaniya teorii sistem // Trudy molodykh uchenykh Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra RAN. 2011. № 2. S. 241–246.
5. Dubrovskiy V. Ya. Stati, lektsii, vystupleniya. URL:
http://berezkin.info/?page_id=238 (data obrashcheniya: 07.11.2013)
6. Levenchuk   A. I.  Situatsionnaya  inzheneriya  metodov 2009–11–03 
URL:  http://ailev.livejournal.com/750878.html (data obrashcheniya: 05.10.2012)
7. Lepskiy V. Ye. Subektno-orientirovannyy podkhod k innovatsionnomu razvitiyu. M.: Kogito-Tsentr, 2009. 208 s.
8. Malinovskiy A. A. Teoriya struktur i ee mesto v sistemnom podkhode // Sistemnye issledovaniya. Yezhegodnik. M.: Nauka, 1970. S. 10–31.
9. Maracha V. G. Metodologicheskoe prostranstvo postroeniya podkhodov i interpretatsii skhemy mysledeyatelnosti // Tezisy k 5-y ezhegodnoy konferentsii po skhematizatsii.  M.,  2011.  URL:  http://www.fondgp.ru/lib//conferences/4/notes/8 (data obrashcheniya: 23.10.2013)
10. Novikov A. M., Novikov D. A. Metodologiya. M.: SINTYeG, 2007. 668 s.
11. Petrenko V. F., Suprun A. P. Tseleustremlennye sistemy, evolyutsiya i subektivnyy aspekt sistemologii // Trudy ISA RAN. 2012. T. 62., № 1/2012. C. 5–27.
12. Rogozov Yu. I. Podkhod k opredeleniyu metasistemy kak sistemy // Trudy ISA RAN. 2013. T. 63., № 4/2013. S. 92–110.
13. Rogozov  Yu. I. Ponyatie  metasistemy  kak  metodologicheskaya osnova sozdaniya sistem // Promyshlennye ASU i kontrollery. 2013. № 2. S. 38–46.
14. Rogozov Yu. I. Obshchiy podkhod k organizatsii opredeleniy sistemnykh ponyatiy na osnove printsipa  porozhdayushchego znaniya // Trudy XII Vserossiyskogo soveshchaniya po problemam upravleniya. VSPU-2014. M.: Institut  problem upravleniya im. V. A. Trapeznikova RAN, 2014 S. 7822–7833.
15. Sadovskiy V. N. Osnovaniya obshchey teorii sistem. Logiko-metodologicheskiy analiz. M.: Nauka, 1974. 279 s.
16. Timofeev-Resovskiy N. V. Strukturnye urovni biologicheskikh sistem // Sistemnye issledovaniya. Yezhegodnik. M.: Nauka, 1970. S. 80–113.
17. Filosofskaya   entsiklopediya  URL:  dic.academic.ru/
dic.nsf/enc philosophy/952/PONYaTIYe (data obrashcheniya: 25.10.2013)
18. Shchedrovitskiy G. P. O nekotorykh momentakh v razvitii ponyatiy // Voprosy filosofii. 1958. № 6. S. 55–64. URL: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/2 (data obrashcheniya: 23.09.2013)
19. Shchedrovitskiy G. P. O razlichii iskhodnykh ponyatiy «formalnoy» i «soderzhatelnoy» logik // Metodologiya i logika nauk. Uchenye zapiski Tomskogo universiteta. Tomsk. 1962. № 41. URL: http://www.fondgp.ru/gp/ biblio/rus/8 (data obrashcheniya: 20.09.2013)
20. Shchedrovitskiy G. P. Problemy metodologii sistemnogo issledovaniya.    M.:   Znanie,    1964.  48   s.   URL: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/12 (data obrashcheniya: 20.09.2013)
21. Shchedrovitskiy  G. P. Sistemnoe  dvizhenie  i perspektivy razvitiya sistemno-strukturnoy metodologii // Doklad na mezhinstitutskoy  metodologicheskoy  konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov. Obninsk, 31 maya 1974. S. 57–88. URL:  http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/69 (data obrashcheniya: 20.08.2012)
22. Shchedrovitskiy  G. P.  Kategorii  «protsess—mekhanizm» v kontekste  issledovaniya razvitiya  // Razrabotka  i vnedrenie avtomatizirovannykh  sistem v proektirovanii (teoriya i metodologiya). Prilozhenie  III. M.,1975. URL: www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/40/GP (data obrashcheniya: 02.07.2012).
23. Shchedrovitskiy G. P. Problemy postroeniya sistemnoy teorii slozhnogo «populyativnogo» obekta // Sistemnye   issledovaniya.  Yezhegodnik   1975. M.,   1976. S. 172–215.
24. Shchedrovitskiy  G. P. Printsipy i obshchaya  skhema metodologicheskoy organizatsii sistemno-strukturnykh issledovaniy i razrabotok // Sistemnye issledovaniya: Metodologicheskie  problemy.  Yezhegodnik.  M.,  1981. S 193–227.
25. Shchedrovitskiy G. P. Sintez znaniy problemy i metody // Na puti k teorii nauchnogo znaniya. M.: Nauka, 1984. S. 67–109. URL: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/51 (data obrashcheniya: 27.07.2013).
26. Shchedrovitskiy G. P. Ponimanie i interpretatsii skhemy znaniya // Kentavr. 1993. № 1. URL: http://www.fondgp. ru/gp/biblio/rus/53 (data obrashcheniya: 17.07.2013).
27. Shchedrovitskiy G. P. Filosofiya. Nauka. Metodologiya. M.: Shk. Kult. Politiki, 1997. 656 s.
28. Yudin G. E. Sistemnyy podkhod i printsip deyatelnosti M.: Nauka, 1978. 350 s.
29. Fischer G., Giaccardi E., Sutcliffe Y. Ye, A.G., and Mehandjiev N. Meta Design: A manifesto for end-user development. Communications of the ACM 47 (9). 2004, P. 33–37.
 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".