Dynamic systems
Scientometrics and management science
Methodological problems of the system analysis
М. Ю. Куссый "Рефлексивность как атрибут системной сложности финансового рынка"
System analysis in medicine and biology
Information Technology
М. Ю. Куссый "Рефлексивность как атрибут системной сложности финансового рынка"

Аннотация.

В работе предложен методологический подход к использованию атрибутов системной сложности для анализа и прогнозирования динамики цены на финансовых рынках. В качестве количественной меры одного из существенных системных атрибутов сложности финансового рынка (рефлексивности) аргументировано  был предложен показатель текущей волатильности.

Ключевые  слова:

финансовый рынок, социально-экономическая система, атрибут системной сложности, рефлексивность, текущая волатильность.

Стр. 53-65.

M. Yu. Kussy

"Reflexivity as an attribute of financial market’s system complexity"

Abstract. The paper proposes a methodological approach to using attributes of system complexity for analysis and forecasting price dynamics on financial markets. As a quantitative measure of an essential system’s attributes of complexity of the financial market (reflexivity) was reasoned proposed indicator of the current volatility.

Keywords: financial market, socio-economic system, attribute of system complexity, reflexivity, current volatility.

Полная версия статьи в формате pdf.

1.  Agaev A., Kuperin Yu. F.  Multifractal analysis and local hoelder exponents approach to detecting stock markets crashes. http://arXiv:cond-mat/0407603.
2.  Andersson M. K. On the effects of imposing or ignoring long memory when forecasting // Working Paper Series in Economics and Finance. 1998. № 225. sfb649.wiwi.hu- berlin.de/fedc…/xaghtmlnode100.html.
3.   Bouchaud J. P. Economics needs a scientific revolution. http://www.nature.com/nature/journal/ v455/n7217/full/4551181a.html.
4.  Avtonomov V. S. Metodologicheskie problemy sovremennoy ekonomicheskoy nauki // Vestnik RAN. 2006. T. 76. № 3. S. 203–208.
5.  Pincus S., Kalman R. E. Irregularity, volatility, risk, and financial market time series // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2004. V. 101. № 38. P. 13709–13714.
6.  Polterovich V. M. Krizis ekonomicheskoy nauki. Doklad na nauchnom seminare Otdeleniya ekonomiki i TsEMI RAN «Neizvestnaya ekonomika». http://www.cemi.rssi.ru.
7.  Derbentsev V. D. Sinergetichnі ta ekonofіzichnі metodi doslіdzhennya dinamіchnikh ta strukturnikh kharakteristik ekonomіchnikh  sistem.  Monografіya  /  V. D. Derbentsev, O. A. Serdyuk, V. M. Solovyov, O. D. Sharapov. Cherkasi: Brama-Ukraїna, 2010. 300 s.
8.  Casdagli M. Chaos and Deterministic versus Stochastic Non-linear Modeling // Journal of the Royal Statistical Society. 1991. V. 54. P. 303–328.
9.  Bondt W., Thaler R. Does the Stock Market Overreact? // Journal of Finance. 1985. V. 40. P. 793–808.
10. Kussyy M. Yu.  Prognoznoe modelirovanie dinamiki trendov na FOREX s uchetom vzaimodeystviya investitsionno-vremennykh gorizontov // Materіali Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferentsії «Fіnansovo-kreditne stimulyuvannya ekonomіchnogo zrostannya» (Lutsk, 3–5 chervnya 2005 r.). Lutsk: RVV «Vezha» Volin. derzh. un-tu іm. Lesі Ukraїnki, 2005. S. 752–753.
11. Kiv A., Soloviev V., Solovieva K. Multiscaling  of  information complexity measures // Іnformatsіynі tekhnologії ta modelyuvannya v ekonomіtsі: na shlyakhu do mіzhdistsiplіnarnostі: Monografіya / Za red. d. f.-m. n., prof. Solovyova V. M. ta іn. Cherkasi: Brama-Ukraїna, vidavets Vovchok O. Yu., 2013. S. 12–23.
12. Batir A. V., Solovyov V. M., Shcherba V. V. Porіvnyalniy analіz rekurentnikh ta entropіynikh mіr skladnostі // Іnformatsіynі tekhnologії ta modelyuvannya v ekonomіtsі: na shlyakhu do mіzhdistsiplіnarnostі: Monografіya / Za red. d. f.-m. n., prof. Solovyova V. M. ta іn. Cherkasi: Brama-Ukraїna, vidavets Vovchok O. Yu., 2013. S. 84–90.
13. Ribchinska O. M.  Nereversivnі  mіri  skladnostі  // Іnformatsіynі tekhnologії ta modelyuvannya v ekonomіtsі: na shlyakhu do mіzhdistsiplіnarnostі: Monografіya / Za red. d. f.-m. n., prof. Solovyova V. M. ta іn. Cherkasi: Brama-Ukraїna, vidavets Vovchok O. Yu., 2013. S. 100–109.
14. Solovyov V. M., Serdyuk O. A. Vikoristannya entropії Tsallіsa dlya otsіnki skladnostі ekonomіchnikh sistem // Іnformatsіynі tekhnologії ta modelyuvannya v ekonomіtsі: na shlyakhu do mіzhdistsiplіnarnostі: Monografіya / Za red. d. f.-m. n., prof. Solovyova V. M. ta іn. Cherkasi: Brama-Ukraїna, vidavets Vovchok O. Yu., 2013. S. 115–130.
15. Peters E. Fraktalnyy analiz finansovykh rynkov: primenenie teorii khaosa v investitsiyakh i ekonomike. M.: Internet-treyding, 2004. 304 s.
16. Yakimkin V. N. Finansovyy diling. Kniga 1. M.: IKF Omega-L, 2001. 469 s.
17. Khasler U. Obuslovlennaya vremenem volatilnost i nestatsionarnye vremennye ryady (posvyashchaetsya prisuzhdeniyu Nobelevskoy premii Robertu Inglu i Klayvu Grenzheru) // Zhurnal evropeyskoy ekonomiki. 2004. T. 3. № 1. S. 38–48.
18. Chekulaev M. Risk-menedzhment: upravleniya finansovymi  riskami  na  osnove  analiza  volatilnosti. M.: Alpina Pablisher, 2002. 344 s.
19. Yakimkin V. N.  Volatilnost  rynka  FOREX  //  Valyutnyy spekulyant. 2001. № 8. S. 28–30.
20. Avilov A. V. Refleksivnoe upravlenie. Metodologicheskie osnovaniya: Monografiya. M.: GUU, 2003. 174 s.
21. Lepa R. N. Modeli refleksivnogo upravleniya v ekonomike: Monografiya. Donetsk: NAN Ukrainy, In-t ekonomiki prom-sti, 2012. 380 s.
22. Lefevr V. A. Refleksiya. M.: Kogito-Tsentr, 2003. 496 s.
23. Rudyk N. B. Povedencheskie finansy ili mezhdu strakhom i alchnostyu. M.: Delo, 2004. 272 s.
24. Soros Dzh. Alkhimiya finansov. M.: Infra-M, 1996. 415 s.
25. Kussyy M. Yu. Metodologicheskie osnovy primeneniya refleksivnosti v prognoznom modelirovanii trendov na finansovykh rynkakh // Refleksivnye protsessy v ekonomike: kontseptsii, modeli, prikladnye aspekty: Monografiya; pod red. R. N. Lepy: NAN Ukrainy, In-t  ekonomiki  prom-sti.  Donetsk:  APYeKS,  2011. S. 144–162.
26. Yermolenko G. G. Vyyavlenie zavisimosti volatilnosti ot entropii na FOREX / G. G. Yermolenko, M. Yu. Kussyy, R. A. Morozov, S. V. Shcherbina // Kultura narodov Prichernomorya. 2006. № 74. T. 2. S. 16–19.
27. Kussyy M. Yu. Ispolzovanie pokazatelya volatilnosti v modelyakh prognozirovaniya trenda // Uchenye zapiski  TNU.  2003.  T. 16  (55).  № 1.  Ekonomika. S. 83–88.
28. Kussyy M. Yu.,  Dudko A. V. Trekhparametricheskaya model dlya prognozirovaniya dinamiki tseny na finansovykh rynkakh // Uchenye zapiski TNU. 2011. T. 24 (63). № 1. Ekonomika i upravlenie. S. 123–130.
 

2023-73-3
2023-73-2
2023-73-1
2022-72-4

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".